วิเคราะห์กราฟตลาดทองคำ รายสัปดาห์ 8-12 ม.ค. 67

XAU ในวันจันทร์ อังคาร มีโอกาส SW รอตัวเลข CPI ในวันที่ 11 ม.ค. 67 ระวังเช้าวันจันทรืราคาอาจมี GAP หลังกองทุน SPDR มีการขายออกก่อนปิดตลาดจำนวน 4.61 ตัน ที่ราคา 2,045.35 $ ถือครองปัจจุบันอยู่ที่ 869.60 ตัน