การมองจุดกลับตัวของราคา Change of Character

หลังจากครั้งที่แล้วเราได้รู้จัก Break Of Structure หรือ BOS ซึ่งเป็นการวิเคราะห์การเคลื่นที่ของราคาตามแนวคิดของ Smart Money Concept (SMC) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ร่วมกับแนวรับแนวต้าน หรือ Demand Zone และ Supply Zone โดยการรอโครงสร้างถูกทำลาย หรือเป็นการสร้าง Uptrend และ Downtrend วันนี้เราจะมารู้จัก Change of Character หรือ Choch ที่ใช้ในการดูการกลับตัวของโครงสร้างราคา [บทความ BOS]

ก่อนที่จะเข้าใจเรื่อง Break Of Structure (BOS) สิ่งแรกที่เราควรจะเข้าใจ คือ Market Structure (โครงสร้างตลาด) หรือ Price Structure (โครงสร้างราคา) ซึ่งจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ตลาดที่มีแนวโน้ม และตลาดที่ Side way โดยตลาดแนวโน้มจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Uptrend (ตลาดกระทิง) ราคาจะมีการสร้าง Higher High (HH) และสร้าง Higher Low (HL) ที่สูงขึ้นตาม แบบที่ 2 คือ Downtrend (ตลาดหมี) ราคาจะมีการสร้าง Lower High (LH) และสร้าง Lower Low (LL) ที่ต่ำลงตาม

ลักษณะของ Change of Character หรือ Choch ใช้เมื่อเกิดกรณีกราฟกลับตัวเช่นกราฟขาขึ้นแต่มีการเบรก Swing low (HL) ก่อนหน้า โดยการสร้าง Low ที่ต่ำกว่า (LL) เราจะเรียกว่า Choch โดยการเกิด Choch โดยปกติราคาอาจมีการ Retest เพื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้าน หรือ Supply Zone อีกครั้ง ดังนั้นเราไม่ต้องรีบครับ รอในจุดที่ได้เปรียบ แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ ทั้งนั้นเราจะต้องระวังอย่างนึงครับ ในแต่ละ TF นั้น มีโครงสร้างราคาเป็นของตัวเอง กรณีถ้าเกิดใน TF H1 ให้เราพิจารณาก่อนว่าเค้าสามารถเบรกโครงสร้างของ TF H4 ได้หรือไม่ หรือการลงมา หรือการขึ้นไปของราคา เป็นการที่กราฟลงม่ทดสอบแนวรับ แนวต้าน เนื่องจากติดในส่วนของ Demand Zone และ Supply Zone

จากภาพ TF Day ของ EURUSD เป็นลักษณะของ Downtrend (ตลาดหมี) คือมีการสร้าง Lower High (LH) และ Lower Low (LL) ที่ต่ำลงตาม จนราคาขึ้นมาถึง 1.009 และทำการสร้าง Hing ที่สูงขึ้น Higher High (HH) ซึ่งจุดที่กราฟทำ High สูงกว่า LH ก่อนหน้า (1.004) จุดยี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคา Choch จากนั้นกราฟได้มีการลงไป Retest บริเวณ LH (0.965) ก่อบที่กราฟจะเกิด PA BUY