BTC ระวังอย่าหลุด Demand Zone 64,600 – 66,543

BTC ระวังอย่าหลุด Demand Zone 64,600 – 66,543 by beartrade99 on TradingView.com

จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางทำให้ตลาดตกต่ำ จุดประกายให้เงินดอลลาร์ โดยนักลงทุนหนีไปสู่ความปลอดภัยของเงินดอลลาร์สหรัฐ ร่วงแตะ 65,000 ดอลลาร์ อย่างกะทันหัน ลดลงกว่า 8 % หลังจากการขึ้นไปทดสอบ Supply Zone บริเวณ 72,396 – 73,633 หากมองภาพระยะกลางยังเห็นว่าราคายัง Sideway ในกรอบ TF H4 หากจะรักษา Momentum ขาขึ้นราคาไม่ควรหลุแนวรับ 64,600