คำสั่ง Pending Order

คำสั่ง Pending Order ประเภทคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า ในโปรแกรม MT4 และ MT5 โดยจะทำการเปิดออเดอร์ก็ต่อเมื่อ ตรงตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 คำสั่ง โดยแบ่งออกเป็นฝั่ง Buy 3 คำสั่ง และฝั่ง Sell 3 คำสั่ง
⬆️⬆️Pending Order Buy
– Buy Limit
– Buy Stop
– Buy Stop Limit
⬇⬇Pending Order Sell
– Sell Limit
– Sell Stop
– Sell Stop Limit
โดยแต่ละคำสั่งนั้นมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไรสามารถคลิกดูคำอธิบายที่รูปได้เลยนะครับ

📌Pending Order Buy
🔔Buy Limit เป็นคำสั่งซื้อล่วงหน้า โดยคำสั่ง Buy limit อยู่ต่ำกว่าราคาที่ปัจจุบัน จะเริ่มทำงานเมื่อราคาปัจจุบันลงมาชนเส้นคำสั่ง Buy limit ซึ่งคำสั่งจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อราคามีการกลับตัวขึ้นไปใหม่อีกครั้ง
.
🔔Buy Stop เป็นคำสั่งการสั่งซื้อล่วงหน้า โดยคำสั่ง Buy Stop อยู่สูงกว่าราคาที่ปัจจุบัน เมื่อราคาเคลื่อนที่มาชนเส้นคำสั่งจะเปิด Order ทันที่
.
🔔Buy Stop Limit เป็นคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่เป็นการนำ Buy Limit และ Buy Stop โดยการกำหนด 2 จุด โดยเริ่มจากการกำหนดราคา Buy Stop (หรือ Price ใน MT 4 และ MT5) และกำหนดราคา Buy Limit เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปชนเส้นคำสั่ง Buy Stop (Price) ระบบจะทำการเปิดคำสั่ง Buy Limit ขึ้นมา และเมื่อราคาปัจจุบันลงมาชนเส้นคำสั่ง Buy limit ซึ่งคำสั่งจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อราคามีการกลับตัวขึ้นไปใหม่อีกครั้ง

📌Pending Order Sell
.
🔔Sell Limit เป็นคำสั่งขายล่วงหน้า โดยคำสั่ง Sell limit อยู่สูงกว่าราคาที่ปัจจุบัน จะเริ่มทำงานเมื่อราคาปัจจุบันขึ้นมาชนเส้นคำสั่ง Sell limit ซึ่งคำสั่งจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อราคามีการกลับตัวลงไปใหม่อีกครั้ง
.
🔔Sell Stop เป็นคำสั่งการสั่งขายล่วงหน้า โดยคำสั่ง Sell Stop อยู่ต่ำกว่าราคาที่ปัจจุบัน เมื่อราคาเคลื่อนที่มาชนเส้นคำสั่งจะเปิด Order ทันที่
.
🔔Sell Stop Limit เป็นคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่เป็นการนำ Sell Limit และ Sell Stop โดยการกำหนด 2 จุด โดยเริ่มจากการกำหนดราคา Sell Stop (หรือ Price ใน MT 4 และ MT5) และกำหนดราคา Sell Limit เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปชนเส้นคำสั่ง Sell Stop (Price) ระบบจะทำการเปิดคำสั่ง Sell Limit ขึ้นมา และเมื่อราคาปัจจุบันลงมาชนเส้นคำสั่ง Buy limit ซึ่งคำสั่งจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อราคามีการกลับตัวลงไปใหม่อีกครั้ง